Grundprinciper för hemövningar med gummiband är 1) du har motivation nog att använda redskapen hemma 2) ett gummiband anpassat för din nuvarande styrka. Sen är det bara att börja träna!